onsdag 29 oktober 2014

Världens mest klimatsmarta företag - på pappret

Den brittiska organisationen CDP ger årligen ut en rapport där de listar  världens mest klimatsmarta företag. CDP:s approach till ämnet är intressant. Istället för att gå i clinch med affärsvärlden, som miljörörelser ofta tenderar att göra, vill man utnyttja marknadskrafterna till att motivera företag att ta ansvar för sin miljö- och klimatpåverkan.

På årets lista finns ett flertal svenska företag med, glädjande eftersom listan bygger på ett frivilligt deltagande där företagen själva redovisar sina utsläpp och sina strategier för framtiden.

Dilemmat med denna lista är att den till stor del baseras på vilket strategiskt miljöarbete företagen tänker bedriva - inte vad man faktiskt uppnått. Ett vanligt problem vid strategiskt miljöarbete är dessutom att man har ett alldeles för diffust mål. Att sträva efter ständigt höjda ambitioner låter bra på pappret, men vad blir resultatet? Det beror naturligtvis helt på hur mycket eller lite man förbättrar varje år, och från vilken nivå man ursprungligen startade. Jag har själv jobbat en del med miljöcertifiering inom Svenska kyrkan och vet att det inte behöver krävas särskilt mycket för att ha ett strategiskt miljöarbete - på pappret. Men ska vi på allvar lösa klimatkrisen räcker inte det. Då krävs det att vi också kommer fram till vilka mål vi måste nå, och inom vilken tidsram, och sen lägger upp arbetet utifrån det. Med nuvarande ambitionsnivå går vi visserligen åt rätt håll, men jag är rädd att det kommer ta alldeles för lång tid. Tid vi helt enkelt inte har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar