fredag 30 september 2016

Konsumentmakt - därför spelar det roll hur du handlar

Att utnyttja sin konsumentmakt är ett av de bästa sätten att påverka företag att ställa om i en mer hållbar riktning. Politiska incitament (som t.ex. koldioxidskatt, subvention på solel, strängare miljölagstiftning) vore naturligtvis ännu effektivare, men vi är inte där än. Och politik tar tid.

Därför får vi fokusera på det vi faktiskt kan göra - att vara medvetna konsumenter. Det handlar till exempel om att köpa Fairtrade-märkta och ekologiska varor, och att efterfråga det när det inte finns. Eller att inte köpa en vara alls om den inte håller måttet.

Men mina små inköp måste väl vara försumbara i det stora hela? Gör det verkligen någon skillnad, när världsmarknaden ser ut som den gör? Ja vill man hitta svepskäl för att inte förändra sin konsumtion kan man förstås det, men sanningen är att det gör skillnad. Ta en titt i banandisken till exempel. Numera säljer även Chiquita och Dole ekologiska bananer. En utveckling som var svår att tro på för tio år sen, men som gjorts möjlig genom oss konsumenters konsekventa efterfrågan.

Ett av de vanligaste argumenten företag ger till varför de fortsätter sälja miljöfarliga, ohållbara produkter är att det finns en efterfrågan på dem. Skulle ingen köpa dem skulle de med andra ord sluta tillverka dem. Konsumentmakt.