onsdag 1 oktober 2014

Hello World

"Hello World" har använts som ett nybörjarexempel inom datorprogrammering sedan 70-talet. Det handlar om att helt enkelt få datorn att skriva ut meningen på skärmen. Det kan liknas vid ljudteknikerns "ett två, ett två". En slags de facto standard för att testa om resultatet blir det önskade.

Jag är en person som observerar och reflekterar mycket. För att sortera bland mina tankar skriver jag ofta ner dem. Fram tills nu har det främst varit för egen del, och ibland å jobbets vägnar, men kanske kan fler ha glädje av mina funderingar. Denna blogg kan få utgöra ett test av det. Hello World!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar