fredag 17 oktober 2014

Fredagsfilmen: "Politiker utan mål"

Detta är en dokumentär om bristen på framtidsvisioner inom politiken idag. Den politiska debatten handlar på sin höjd om innevarande mandatperiod, nästan ingenting om vilket samhälle vi vill skapa. Varför har de långsiktiga visionerna försvunnit?

"Politiker utan mål"
SVT Play, tillgänglig t.o.m. 2014-10-21

Filmen lyfter vikten av att inte bara prata om framtidens utmaningar utan också om dess möjligheter. Detta citat av statsvetare Rasmus Karlsson belyser detta på ett bra sätt:
"Det tog bara 60 år från konstruktionen av den första flygmaskinen till att människan kunde resa i rymden. Med det perspektivet borde det vara långt ifrån omöjligt att på ett radikalt sätt lösa både energiförsörjningen och klimatfrågan, om vi går in för det."
Dessvärre synliggör filmen också tydligt den naiva inställning till evig tillväxt som präglar hela vårt samhälle, och som både Socialdemokraterna och Moderaterna (och filmskaparen) ser som en självklarhet. Jonas Norlin på Finansdepartementet säger i filmen att de räknar med att den ekonomiska tillväxten kommer ligga på runt 2 % av BNP under överskådlig framtid. Det innebär att BNP kommer fördubblas inom 30-35 år. Ett direkt citat av Jonas Norlin som avslöjar en skrämmande ohållbar framtidsbild:
"Det innebär att du kan konsumera dubbelt så många bilar, resor till Kanarieöarna, dubbelt så mycket mat. Att mängden tjänster och varor du konsumerar fördubblas under denna tidsperioden."
Denna oändliga tillväxt innebär att år 2100 är den ekonomiska standarden 5-6 gånger så hög som idag. Ett helt och hållet otänkbart scenario ifall vår miljö ska ha någon chans att överleva. Men det är tyvärr inte något som Finansdepartementet eller någon annan tar med i beräkningen. Hur vi ska bryta vårt beroende av den ekonomiska tillväxten är en icke-fråga i denna dokumentär. Inte desto mindre är jag övertygad om att det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna av alla. Och där om någonstans behövs det konkreta, trovärdiga framtidsvisioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar