torsdag 29 januari 2015

Med båda fötterna på jorden

När Jesus vandrade på jorden umgicks han med många utstötta. Sådana som i samhällets ögon inte var värda någonting. Skatteindrivare, prostituerade, sjuka, fattiga. Och trots att Jesus snarare skärpte lagen än mildrade den drogs människor av alla sorter till honom. Hur kunde det komma sig?

Kanske är svaret en oemotståndlig kärlek till medmänniskan. Jesus såg dem som kanske ingen sett förut. Han återupprättade deras människovärde. Ändå skyggade inte Jesus för sanningen. Han kunde ibland vara besvärande uppriktig. Men han bemästrade den balansakt som vi så många gånger har svårt för - den mellan sanning och respekt.

Vi tenderar lätt att falla i det ena eller andra diket. Vi kanske värderar ett sätt att leva så högt att vi tappar bort all respekt för dem som inte når upp till våra höga ideal. Eller så är vi så rädda för att stöta oss med någon att vi ser mellan fingrarna med det mesta. I respekt för allas fria val glömmer vi bort vårt ansvar att hjälpa människor på rätt väg.

Oavsett om du är troende eller inte kan Jesus få vara ett föredöme i konsten att leva både i sanning och respekt. När det gäller hållbar utveckling och framtidsfrågor är detta extra viktigt. En miljövänlig livsstil får inte bli ett sätt att skryta eller framhäva sig själv. Då leder det ofrånkomligt till att vi distanserar oss till andra. Men vi får inte heller blunda för de svåra utmaningar vi står inför.

Vi ska varken sitta på höga hästar eller stoppa huvudet i sanden. För att förändra världen till det bättre måste vi stå med båda fötterna på jorden.

fredag 16 januari 2015

2015 - året då den extrema fattigdomen ska ha halverats

Kommer ni ihåg millenniemålen? Det är åtta globala mål för en bättre värld som FN beslutade om år 2000. I år är året då de ska vara uppfyllda, så frågan är hur det går?

Här är målen i korta drag:
1. Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen.
2. Att se till att alla barn får gå i skolan.
3. Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning.
4. Att minska barnadödligheten i världen.
5. Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet.
6. Att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar.
7. Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling.
8. Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling.

Målen kan verka lite diffusa men till punkterna finns mätbara delmål där basnivån för statistiken utgår ifrån år 1990. T.ex. är delmålet för första punkten att andelen extremt fattiga och hungrande ska ha halverats 2015 jämfört med nivån 1990.

Kommer målen då att ha uppnåtts under detta år? Svaret är utan större tvekan nej. Mycket arbete återstår ännu på alla åtta punkterna, men det finns ändå skäl att vara hoppfull. Utvecklingen går i många delar av världen åt rätt håll. När det gäller den halverade fattigdomen uppfylldes faktiskt målet redan 2010. Dock inte främst genom FN:s insatser, utan tack vare den ekonomiska tillväxten i Asien. Majoriteten av de ca 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom finns i Afrika söder om Sahara. Även där går utvecklingen framåt, men inte alls i samma takt.

Nu pågår ett arbete med att uppdatera millenniemålen för de kommande femton åren. Huvuddragen kommer troligtvis att vara att helt utrota den extrema fattigdomen, samt ett tydligt fokus på hållbar utveckling. I slutet av året kommer också FN:s klimatkonferens äga rum i Paris. Då är tanken att ett nytt bindande klimatavtal ska undertecknas av världens stater.

2015 blir ett spännande år. Ett år då världens ledare på ett tydligt sätt behöver understryka och förmedla vårt gemensamma ansvar för framtiden.

måndag 5 januari 2015

Nytt år - nytt jobb!

Från och med mars (med lite tjuvstart i februari) kommer jag att jobba med hållbar utveckling på heltid! Jag har fått nytt jobb, som kommunikatör för Miljöförvaltningen i Borås, med särskilt fokus på den nya spännande verksamheten i Orangeriet.

Orangeriet är en byggnad som just nu håller på att uppföras i Stadsparken i Borås. Det är ritat av Wingårdhs arkitektkontor och kommer att invigas i slutet av våren. Orangeriet är tänkt att vara en mötesplats med hållbarhet i fokus. Där kommer bland annat finnas café/restaurang, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Man kommer även att kunna rådfråga Miljöförvaltningens experter inom hållbar livsstil, miljö och energi.

Borås Tidning korade Orangeriet till den viktigaste saken på gång i Borås under 2015.
Läs artikeln här.

Orangeriet är ett unikt och spännande projekt som jag ser fram emot att bli en del av! Här nedan är en liten inspirationsfilm som inte ger så mycket information men kanske en känsla av vad Orangeriet är tänkt att bli.