måndag 10 november 2014

Samhällsansvar

Igår var det tjugoförsta söndagen efter trefaldighet. En så anonym helg att knappast ens den flitigaste kyrkobesökaren i förväg skulle kunna säga vad den handlar om. Tyvärr. Temat är nämligen viktigt, för att inte säga avgörande, för vår gemensamma framtid: "Samhällsansvar".

I kyrkan är man kroniskt rädd för att lägga på folk bördor. Man pratar gärna om Guds kärlek, om att det finns plats för alla i Guds familj, att du får komma precis som du är, och så vidare. Att Gud skulle ha någon åsikt om hur vi lever våra liv tonas ned. Kanske beror det på att allt för många har missuppfattat den kristna tron som krävande - en rad budord man måste följa - när det är långt ifrån hela sanningen. Ändå kan vi inte komma ifrån att tron rimligen måste få konsekvenser. Om vi som kallar oss kristna lever precis likadant som alla andra kan man ju fråga sig vad tron egentligen spelar för roll. Jakob formulerar det spetsigt i en känd bibelvers:
"Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste."
- Jakobsbrevet 1:22
Den inställningen är minst lika viktig när det handlar om miljö- och klimatfrågor. Det är så lätt att fastna i orden - att skriva långa utredningar, föreläsa, debattera - men vad gör vi konkret här och nu? Framtiden avgörs inte av FN, G8, multinationella företag, eller någon annan maktfaktor. Vi har alla ett samhällsansvar, vi kan inte skylla ifrån oss.

Några rader ur en av söndagens texter får avsluta detta inlägg. Jag tycker att de på ett bra sätt sammanfattar vad vårt ansvar gentemot varandra handlar om, i praktiken.
"Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet."
- Andra Korinthierbrevet 8:12-15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar