måndag 3 november 2014

Det äldsta är det nyaste

Det måste finnas något bättre. Något annat sätt att leva. Tanken har slagit många människor genom historien. Kanske även dig? Vårt samhälle ter sig många gånger smått absurt. När man lyfter blicken verkar det mesta så meningslöst, orättvist, fåfängt. Politikerna är alla rörande överens om att jobben är det viktigaste som finns. Jag trodde det viktigaste var att må bra. Att trivas, ha roligt, använda sin fantasi.

Känslan att det måste finnas något bättre gör oss utvecklingsfixerade. Inom ekonomin vill vi ha ständig tillväxt. Inom tekniken avlöser den ena prylen den andra. I samhället genomförs ändlösa reformer. Resultatet är inte nödvändigtvis en faktisk förbättring – men det ger oss en känsla av framsteg. Av förnyelse och utveckling. Drar man det till sin yttersta spets hamnar man i revolutionens obarmhärtiga farvatten, där allt kan offras för en bättre framtid.

Men vårt handlande, våra traditioner, våra liv kan bara förstås i ljuset av historien. Istället för att vara förblindade av framtiden kanske vi behöver gå tillbaka till rötterna. Inte på ett mossigt sätt, muttrandes "det var bättre förr" fast vi inte har några belägg för det. Utan genom att söka vårt ursprung. Varför finns vi?

Trappistmunken Thomas Merton sa: "Det äldsta är det nyaste, för det är början". Med andra ord, sen livets uppkomst har allting bara blivit äldre. Genom att blicka tillbaka kan vi hitta en äkta förnyelse. Slippa uppfinna hjulet igen. Återvända till hur det en gång var tänkt. Ett träd kan se ut att ha stannat i växten. Man tror att det kanske är på väg att dö. Men så skjuter det oväntat i höjden och man förstår att det fram tills nu lagt all kraft på att växa neråt. Utan ett ordentligt rotsystem hade det inte kunnat nå så långt som det nu gör. Vill vi växa som människor behöver vi också växa på djupet. Hämta näring i livets källa.

Den kristna tron säger att Gud är alltings ursprung. Om Gud har skapat jorden, vem vet då bättre hur man ska leva här än just han? Bibeln berättar att Jesus var Gud i mänsklig gestalt. Genom att läsa om Jesus liv och följa hans exempel kan livets frågor förvandlas till utmaningar. Att förstå mitt ursprung ger mig frimodighet att leva i nuet, samtidigt som jag kan hoppas på en bättre framtid. "Min framtidsdag är ljus och lång" för att citera en gammal psalm. Vågar du tro det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar