fredag 9 oktober 2015

Tacksägelsedagen - framtidens storhelg?

På söndag är det Tacksägelsedagen. Jag vill gärna slå ett slag för denna lite bortglömda helgdag. Det är nämligen en helg som borde ha framtiden för sig. I alla fall om vi menar allvar med att skapa en hållbar värld.

Tacksamhet är viktigt. Kanske kan man rent av säga att det är själva grunden som hela hållbarhetsfrågan vilar på. Vi måste bryta med den rådande världsbilden där planetens resurser ses som ägodelar vi kan bruka som vi vill. Här har kyrkan ett försprång gentemot samhället i stort. Den kristna tron säger att skapelsen är en gåva att förvalta och vara tacksam över.

På söndag ska vi på skördegudstjänst med vår dotters förskola. Enligt fin gammal tradition inbjuds alla att ta med sig något som skörden gett - frukt, blommor eller kanske något hembakat. Detta kommer sedan att läggas på altaret och efteråt säljs det och pengarna går till något gott ändamål. Jag tycker om den tydliga symboliken i detta. Vi säger tack till Gud för allt hans skapelse ger oss, och delar samtidigt med oss till andra.
"Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand." (ur söndagens gammaltestamentliga läsning, Första Krönikeboken 29:12-14)
För mig som kristen har Tacksägelsedagen ett extra djup, men även icketroende tror jag skulle må bra av att fira dagen. I USA är Thanksgiving en av årets riktiga storhelger, och den firas av alla oavsett religiös övertygelse. I den ständigt pågående amerikaniseringen är det väl bara en tidsfråga innan detta firande importeras av hugade köpmän. Kanske vore det för en gångs skull inte helt fel. Kan marknaden hjälpa till att väcka liv i Tacksägelsedagen så är det ju bara bra. Så länge vi inte glömmer bort vad det egentligen är vi firar.

Tacksamhet gränsar till förnöjsamhet, och där någonstans finns vägen till en hållbar framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar