måndag 28 september 2015

Klimatet kräver tvärdemokrati

Klimatkrisen är inte ett ämne att debattera, det är ett faktum att förhålla sig till. Jag är hemskt trött på politiker som försöker vinna partipolitiska poänger i hållbarhetfrågan. En hållbar utveckling angår alla lika mycket. De borgerliga måste ödmjukt inse att i vissa frågor var Miljöpartiet 30 år före alla andra. Men även de rödgröna måste ödmjuka sig och inse att utan kreativa företagare och näringsliv skulle mycket i landet stanna och innovationer i miljöteknik skulle utebli.

Framtidens samhälle måste vara hållbart rak igenom. Då duger det inte att avfärda idéer enbart baserat på vilket politiskt läger som framför dem. En klimatsmart idé är varken röd eller blå, den är tvärdemokratisk. Det finns en bok, som jag förvisso inte läst, men titeln provocerar mig: "Miljöpolitik för Moderater". Boken kan jag som sagt inte uttala mig om, men inställningen är helt fel. Vi kan inte utgå ifrån en politisk agenda och anpassa miljöfrågorna till den. Vi måste börja med att titta på planeten - vad kräver den för att överleva? Därefter kan vi utforma politiken så att vi på bästa sätt når dit. Vi står inför ett enormt paradigmskifte och en boktitel som ovan avslöjar hur lite våra politiker inser det.

Vi lever i en ödestid för världens klimat. Med den takt som politiken segar sig fram idag kommer vi aldrig att hinna. Dags att gräva ner gamla stridsyxor och acceptera att i denna fråga måste vi stå enade. Att skapa en hållbar och helt förnybar framtid är inte science fiction, tvärtom. Mycket av tekniken och kunskapen finns redan och utvecklingen går dessutom snabbt. Vi måste bara prioritera rätt. Om politikerna har svårt att fatta detta kan vi vanliga dödliga visa vägen genom våra vardagsval och ställningstaganden. Amen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar