torsdag 17 september 2015

Jag har rätt och du har fel (Eller: obekväma fakta är likväl fakta)

Det har hänt någonting i vår tid som är ganska anmärkningsvärt. Vi har slutat ta fakta på allvar. När vetenskapen presenterar nya rön kan reaktionen mycket väl bli "nej men så tycker inte jag". Kanske är det postmodernismens "det finns inga objektiva sanningar" som spökar, eller kanske den tilltagande självcentreringen. Vi lyfter fram de forskarrön som gynnar vår sak men ignorerar övrigt.

Oavsett orsak är detta ett stort problem. Urholkar vi förtroendet för vetenskapen är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bygga ett hållbart samhälle. Vad ska vi bygga våra beslut på om inte på fakta? Men när faktan blir obekväm är den enklaste reaktionen att blunda. Det är dock inte så smart att fortsätta på inslagen väg om den vägen längre fram slutar i ett stup.

När Hans Rosling i dansk tv ryter till och säger till tv-reportern att "jag har rätt och du har fel" handlar det om just detta. Vetenskapens svar är objektiva. Vilka konsekvenser de får i slutändan kan variera, men vi kan inte välja ut godbitarna och förpassa resten. När en enad forskarvärld säger att klimatförändringarna är vår tids största hot, kanske mänsklighetens största utmaning någonsin, måste vi ta det på allvar. Det är ett faktum. Deal with it.

På Orangeriet i Borås där jag jobbar har vi just nu en utställning om hållbar konsumtion. Bland annat belyser vi problemet med den ökande köttkonsumtionen. Det är inte vårt eget tyckande, det är fakta. Vi presenterar helt enkelt hur mycket kött boråsarna äter varje dag, och förklarar varför det inte är hållbart. Då kallar en del (läs: Mikael Hermansson på Borås Tidning) det för "ideologiskt svårsmält innehåll" och vi beskylls för att komma med pekpinnar. Det är inget annat än barnsliga pseudoargument. Jag har generellt högt förtroende för journalister, men för somliga ledarskribenter väger uppenbarligen politisk agenda tyngre än fakta.

Man kan ju bara spekulera, men troligtvis bottnar Mikael Hermanssons åsikt, som så mångas, i en ovilja att ändra sitt eget beteende. För förändring kan vara jobbigt. Men om det leder till en bättre framtid, ja även ett bättre liv här och nu, måste det väl vara värt det? Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Det gäller även för hållbar utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar