torsdag 13 augusti 2015

Nu får vi svälta resten av året, typ

Idag infaller Overshoot Day. Det kallas den dag på året då vi har förbrukat årets kvot av jordens naturtillgångar. Det innebär att vi därefter knaprar på kommande års resurser. Vi lever inte längre bara på räntan utan tar av kapitalet, så att kontot sakta men säkert töms.

Fram till 1987 använde mänskligheten inte mer av jordens resurser än vad naturen själv hann med att förnya. Sedan dess har Overshoot Day infallit allt tidigare för varje år. 1987 inföll dagen den 19 december, förra året den 19 augusti, och i år alltså idag den 13 augusti. Det här är en utveckling som vi måste vända. Annars kommer våra barnbarn och barnbarnsbarn få det svårt att överleva. Eller åtminstone att leva ett drägligt liv så som vi definierar det.

När jag gick i skolan fick vi lära oss vilka naturresurser som fanns i olika länder, som om det var orubbliga fakta. Men så är det ju inte. Gräver vi upp allt guld, pumpar upp all olja eller hugger ner all skog så är det finito. Vi måste sluta behandla vår planet som en outsinlig källa till resurser. Vägen dit är dock inte alldeles enkel. Vårt befintliga ekonomiska system bygger nämligen på denna felaktiga världsbild.

Det är svårt att skapa ekonomisk tillväxt utan att samtidigt öka uttaget av naturresurser. Eller annorlunda uttryckt: Det är lätt att tjäna pengar på miljöns bekostnad. För att komma till rätta med detta, som är en avigsida i marknadsekonomin, krävs lagar som gör det ekonomiskt ofördelaktigt att förstöra miljön. Ingen skulle skövla regnskog om man inte tjänade pengar på det.

Som Overshoot Day tydligt bevisar är världen i behov av en ny ekonomisk modell. En ekonomi som främjar återanvändning, återvinning och delande. Vägen dit kräver modiga politiska beslut och en vilja till livsstilsförändringar hos dig och mig. Nu kör vi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar