torsdag 6 augusti 2015

Kan man få lite djärva och realistiska visioner, tack

Visioner är bra, rent av nödvändiga, för att vi ska få den framtid vi vill ha. Men vad är en bra vision? Många visioner gränsar till det utopiska. Man målar upp ett drömscenario, hur man skulle vilja att framtiden ser ut, men reflekterar inte över om vägen dit ens är möjlig.

En bra vision är djärv men realistisk. Krävande men hoppfull. Man måste sätta ribban högt, annars är det ju det samma som att ge upp innan man försökt. Samtidigt måste man ha verklighetsförankring. Det vore meningslöst för en höjdhoppare att ha målet att hoppa fyra meter, eftersom människans fysik sannolikt inte klarar sådana höjder, men det vore ännu mer meningslöst om hon nöjde sig med ett mål på en meter. En bra vision signalerar att en bättre värld är möjlig och inspirerar på så sätt till förändring. Känns målet realistiskt blir det värt att kämpa för.

Ett bra exempel är FN:s mål för den globala uppvärmningen. Målet med klimatarbetet är inte att förhindra uppvärmningen helt och hållet. Med tanke på alla forskningsrapporter om vad som redan händer över vår planet vore det inte realistiskt. Nu är målet istället att stoppa uppvärmningen vid två grader, den gräns som måste understigas för att vi ska undvika farlig påverkan på klimatsystemet. Visst hade det varit fint om världens länder hade enats om att stoppa uppvärmningen helt, men det hade varit en vision utan verklighetsförankring och därmed tandlös.

Som om det inte vore nog svårt att hitta rätt ambitionsnivå för sin vision så finns det ytterligare ett dilemma. Det uppstår kanske främst i större organisationer, till exempel i en kommun som den jag jobbar i, och handlar om krockande målbilder. Det är lätt hänt att vi skapar visioner för olika områden som i sig verkar förnuftiga, realistiska och eftersträvansvärda, men där målbilden – vart vi vill komma – är olika. Vill vi exempelvis ha ökad eller minskad konsumtion? Det beror på om vi prioriterar handel eller miljö.

Vi måste vilja samma sak, annars blir det svårt att göra rätta och goda prioriteringar. Så varför inte börja prata mer om vart vi vill komma. Hur vill du att världen ser ut år 2050? Hur når vi dit?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar