torsdag 11 december 2014

Avgörande dilemman del 3: Demokratin

Naturligtvis är det en oerhörd ynnest att få bo i ett demokratiskt land där vi är fria att leva i stort sett som vi vill. Men vi ser just nu också några utav avigsidorna med demokratin. Regeringskrisen illustrerar för mig två tydliga dilemman.

Det första är frihetsaspekten. Är det verkligen så att jag är en fri individ med ett helt fritt val? Många saker kan jag förstås bestämma själv över, men det utlysta extravalet gör mig fundersam. Signalen man ger är att om folket inte "valt rätt" får de snällt göra om. Frågan är hur många gånger man kan utlysa nyval innan man förvandlats till en skendemokrati? "Rösta nu på regeringsmakten så ska vi inte störa mera sen..."

Det andra dilemmat är långsiktigheten. Om regeringen inte ens kan få igenom en budget för ett halvår, hur ska vi någonsin kunna ta tag i de stora förändringar av samhällsekonomin som jag är övertygad om att framtiden kräver? Att växla spår från vår konsumtionsbaserade tillväxtekonomi till en ekonomi i samspel med planeten är fullt möjligt, men knappast över en natt. Vi behöver politiker som vågar ta beslut som kanske gör dem impopulära just nu, men till hjältar på lång sikt. Går det i vår svenska demokrati där allt fokus verkar vara på att behålla makten även nästa mandatperiod? Jag vill se fler vallöften riktade till våra barnbarnsbarn, då finns det hopp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar