torsdag 8 mars 2018

Inga av världens främsta industrier skulle vara lönsamma om de betalade för naturkapitalet

Naturen är grunden för vår välfärd och i förlängningen vår överlevnad. Naturen är fullständigt ovärderlig. Den stora paradoxen är att vi tar den helt för given. I bästa fall ser vi den som en tillgång att nyttja med klokhet, i värsta fall som en gratis resurs att utnyttja för egen vinstmaximering.

Kol- och oljebolagen är de osminkade exemplen, där man tar de av skapelsen givna resurserna och säljer dyrt. På köpet får vi förgiftade, ödelagda landskap och förstörda ekosystem. Men det finns väl miljövänligare företag och branscher? Ja givetvis, men problemet är att naturkapitalet aldrig syns i budgeten, ändå finns det där som en osynlig intäkt i varenda företag.

Det finns inga företag som agerar helt frikopplade från miljön. Även branscher man vid en första anblick tänker på som immateriella är i själva verket långt ifrån det. Ta till exempel webbaserade tjänster. Det krävs massor med energi för att driva servrar, datorer, mobiler etc. Kommer du ihåg det koreanska videofenomenet Gangnam Style? Enligt en avhandling från Umeå universitet motsvarade de samlade Youtube-visningarna av enbart den videon en energiförbrukning på cirka 400 GWh. Ganska tankeväckande. Sen har ju även själva tillverkningen av elektroniken stor miljöpåverkan, och de sällsynta jordartsmetaller som behövs bryts i extremt smutsiga gruvor. Så skenet bedrar.

Enligt en rapport framtagen av Trucost skulle ingen av världens tjugo främsta industrier vara lönsam om de hade betalat för det naturkapital de använder. Förutom rena resursuttag handlar det också om koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, markanvändning, avfall, och föroreningar av luft, mark och vatten. Det är en skandal att företag fortfarande i stor utsträckning kommer undan att betala för sin faktiska påverkan. Många gånger blir det staten, med andra ord vi medborgare, som får ta slutnotan för att sanera misskötsel och rovdrift.

Enligt svensk lag ska gruvbolag avsätta en summa pengar som garanti för sanering efter att gruvan stängt. Denna lag behöver skärpas rejält eftersom det i flera fall visat sig att de avsatta pengarna inte varit närmelsevis tillräckliga. Miljöfarlig verksamhet måste kosta - rejält!

I finansvärlden är det (tyvärr) mest pengar som räknas. Kortsiktig vinst trumfar långsiktiga hållbarhetsmål. Så den verkliga omställningen sker först när det inte längre är lönsamt att göra något annat. Därför måste vi genom lagstiftning helt enkelt eliminera möjligheten att göra kortsiktiga vinster genom miljöfarlig verksamhet. Exakt hur det ska göras måste politiker och ekonomer enas om på global nivå. Svårt kanske, men inte omöjligt.

Ekonomin måste verka inom de ramar som naturen sätter. En hållbar ekonomi har vi först den dagen vi inte utnyttjar mer naturkapital än vad planeten tål. Känns det hopplöst? Det är det inte. Du kan börja med att se över hur dina spar- och pensionspengar är investerade. Att divestera, det vill säga att sälja de fonder och aktier som inte är etiskt försvarbara, sänder viktiga signaler till marknaden. Redan nu finns det investmentbolag som avråder från att investera i kol. Och vi har bara sett början.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar