söndag 22 oktober 2017

Har du arbetslinjen på axeln?

Du har säkert hört uttrycket att ha Luther på axeln. En undermedveten röst som manar oss att göra rätt för oss. Att aldrig med gott samvete tillåta sig att bara ha kul. Den glädjelösa plikttrogenheten. Men det är inte Martin Luther som ger dig prestationsångest. Det är inte hans läror som gör livet tråkigt. Det hela är en märklig missuppfattning och uttrycket om att ha Luther på axeln dök upp så sent som på 1980-talet.

Svenskarna är i själva verket ensamma om att ha denna Luther-bild. Protestanter från andra länder ifrågasätter om svenskarna inte i själva verket är smygkatoliker, skriver Birgit Stolt i boken Luther själv. Grunden i luthersk teologi är att vägen till Gud går genom tron allena. Att vi får kallas Guds barn har inte det minsta med våra gärningar att göra. Gud älskar var och en av oss utan krav på motprestation.

Därför är det märkligt att Luther har kommit att förknippas med hårt slit. Själv var Luther inte främmande för livets glädjeämnen. Han var glad, skämtsam och sällskaplig. Han gillade öl och vin, mat och musik. Ett citat från Luther som visar på detta: "Jag frossar som en böhmare och super som en tysk, Gud vare tack! Amen!"

Men var kommer då denna Luthermyt ifrån? Kanske är det i grunden en missuppfattning av Luthers syn på kallelsen. Martin Luther menade att själva livet är ett kall. Det är inte bara präster som är kallade av Gud. Vi är alla kallade att tjäna Gud genom våra liv. Familj, arbete, samhällsengagemang - allt är ett kall. Genom att på ett radikalt sätt upphöja det vardagliga myndigförklarade Luther människor, vilket också gjorde dem mer tydligt ansvariga för sina liv. Om det är en Guds kallelse att vara bonde gäller det att ta arbetet på allvar. Annars vore det ju det samma som att vanhedra Guds plan. Det är här snedsteget lätt sker. Luther menade inte att vi därför ska slita i vårt anletes svett. Tvärtom menade han att varje insats, liten som stor, är lika värdefull.

Det handlar om inställningen till livet. Det är inte heligare att vara präst än att vara bonde. Alla är vi lika värdefulla i Guds ögon. Den ovillkorliga nåden i Luthers lära är en behövlig motvikt till vår tids krav på perfektion. Vi behöver inte ha en spikrak karriär, ett modernt stylat hem, klä oss enligt senaste mode, och få livspusslet att på ett närmast magiskt sätt gå ihop. Friheten i Kristus är större. Mitt i vår ostädade vardag vill Jesus finnas ibland oss. Vi får lägga av oss våra bördor hos honom och få ny kraft.

Så vem är det det du har på axeln? Snarare än Luther kanske det är någon av alla företrädare för den så kallade "arbetslinjen". De som propagerar för att de som inte jobbar (heltid) är osolidariska och parasiterar på välfärdssamhället. De som får oss att få dåligt samvete för att vi vill ha lite mer tid med våra barn. De som tycker att BNP är alltings rättesnöre. Bidrar du inte till tillväxten är du en dålig människa. De som tycker att konsumtion är bättre än bevarande. Aktivitet bättre än vila. Låt dig inte påverkas av dessa röster. Vårt värde ligger inte i vad vi presterar. Det är själva kärnan i Martin Luthers budskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar