tisdag 31 maj 2016

Förnöjsamhet kommer inifrån

"Det där var djupt", kan vi svara på någons reflektion över livet. Mellan raderna kanske vi menar att det är ett svårt ämne, eller att det rymmer ett stort mysterium. Som meningen med livet. Eller varför det blir som det blir.

Men att gå på djupet behöver inte vara något svårt. För mig handlar fördjupning snarare om att röra sig i en positiv riktning. Att få större kunskap, förståelse och perspektiv på livet och världen omkring mig. Att mogna.

I vår tid är vi väldigt fokuserade på det ytliga, så till den grad att vi kanske glömmer att det ens finns ett djup att utforska. Kläder, utseende och nöjen är inte oviktigt, men det vi ser på ytan är långt ifrån allt. För att nå friskt vatten måste man gräva djupt. Ytvattnet kanske är drickbart men inte hälsosamt i längden.

Vem är jag? Det borde väl vara en självklar sak att veta – ändå är det ju inte så. Att reflektera över sitt eget liv är också en form av fördjupning. Det är en sak att veta varifrån man kommer, vad man jobbar med, hur gammal man är. Men om all yta tas ifrån mig, vem är jag då? Längst där inne. Vem finns i djupet av min själ?

Alla människor har en andlig sida. Visst har vi materiella behov, men vi blir aldrig nöjda om vi inte också tillfredsställer vår andliga törst. Förnöjsamhet kommer inifrån, det är inget vi kan konsumera oss fram till.
Jesus sa: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv."
Johannesevangeliet 4:13-14

1 kommentar: