söndag 29 mars 2015

Palm(olje)söndagen

På Palmsöndagen i år läser man bland annat denna text i kyrkorna runt om i landet:
"Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: "Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?" Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv ..." (Johannesevangeliet 12:5-6)
Judas resonemang påminner mig om storföretagens försvar av palmolja i vår tid. Det finns mycket goda skäl till att vara kritisk mot palmolja (se nedan). Men kritiken bemöts ofta med att oljepalmsplantagerna gynnar de fattiga. De skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Detta är visserligen sant, precis som Judas faktiskt också hade rätt i sitt resonemang, men man måste se till de bakomliggande motiven. Plantageägarna är knappast där för att bedriva biståndsarbete, självklart är deras egentliga anledning att tjäna pengar. Och med tanke på det sätt de gör det borde branschen likställas med tjuvar.

Anledningen till palmoljans popularitet är enkel - den har goda egenskaper och lågt pris. Det stora problemet är att oljepalmsplantagernas utbredning sker på bekostnad av regnskog och biologisk mångfald. Ursprungsbefolkningar trängs undan och vattnet förgiftas av konstgödsel och bekämpningsmedel. Mellan 80 och 100 % av de däggdjur, reptiler och fåglar som fanns i ursprungsskogen överlever inte i oljepalmsplantager. Det drabbar bland annat den redan utrotningshotade orangutangen. Skövlingen av regnskogen påverkar också vårt klimat genom att stora mängder koldioxid frigörs. Efterfrågan på palmolja beräknas öka med 25 % till år 2020. Hur ska det gå till utan att ytterligare värdefull regnskog offras?

Även om du inte är medveten om det använder du förmodligen palmolja dagligen. Palmolja används i mängder av olika produkter, från margarin och kakor till tvål och smink. Tidigare har det oftast deklarerats som "vegetabiliskt fett" men från och med i år måste tillverkare uppge att en vara innehåller palmolja. Det är inte lätt att undvika palmoljan helt och hållet, men detta är åtminstone ett framsteg som gör det lite lättare.
"Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna! ..." (Johannesevangeliet 12:12-13)
Utifrån scenen där Jesus rider in i Jerusalem är det lätt att tolka "hosianna" som ett glädjerop, ungefär som "hurra", men det är egentligen inte sant. Hosianna betyder "rädda oss" och motsvarar alltså snarare det man skulle ropa om man är på väg att drunkna. Det finns ett hopp som är större än våra mänskliga begränsningar. När utmaningarna i världen känns övermäktiga och framtiden hotande får vi också stämma in i ropet till Jesus: Hosianna! Rädda oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar