onsdag 11 mars 2015

Av nåd

Ex gratia är latin och betyder "av nåd". Framtiden får vi av nåd, vi har inte gjort något för att förtjäna den. Tvärt om, med tanke på allt elände vi ställer till med förtjänar människosläktet knappast att överleva. Därför är livet en gåva, något att vara tacksam över, att förvalta och vårda.

Ex gratia är också en juridisk term. En ex gratia-ersättning är en ersättning som betalas ut utan att det finns någon juridisk skyldighet till det. Ofta handlar det om människor som fallit offer för händelser eller beslut som man senare tagit avstånd ifrån. T.ex. har staten betalat ut ex gratia-ersättning till de som drabbades av 1900-talets steriliseringslagstiftning och till personer som Säpo ingrep emot under kalla kriget. Händelser som inte var olagliga vid sin tid men som anses oetiska i nutid.

Frågan är då hur vi kommer att se på klimat- och miljöfrågorna i framtiden? Gör vi ingenting åt dem kommer många oskyldiga att drabbas, inte minst i de fattigaste länderna. Även om denna ignorans inte är olaglig just nu, kommer framtidens politiker kanske anse att de har moralisk skyldighet att ge ex gratia-ersättning till de drabbade? Jag hoppas det.

Samtidigt hoppas jag att vi aldrig hamnar i den situationen. Oändligt mycket mer värt än att få ett skadestånd är förstås att slippa skadan från början. Kan vi då lyckas vända utvecklingen så att klimatförändringarnas negativa effekter uteblir? Förmodligen inte helt och hållet. Framtiden kommer bli tuff, det måste vi vara beredda på, men inte omöjlig. Det finns många, många goda krafter som jobbar för en hållbar värld. Som har insett att livet är en gåva, ingen självklarhet eller rättighet. Framtiden får vi av nåd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar